Hệ thống CÁC TRANG WEB của Phó giáo sư Tiến sĩ sử học NGUYỄN MẠNH HÙNG

      Với mục đích chia sẻ kho tư liệu quý của Phó giáo sư Tiến sĩ sử học Nguyễn Mạnh Hùng đã sưu tập từ trên 50 năm qua, Thầy Nguyễn Mạnh Hùng vừa qua đã sáng lập hệ thống các trang web sau đây:

◊  Trang web THÁNH ĐỊA VIỆT NAM HỌC – thanhdiavietnamhoc.com;

◊  Trang web THE HOLY LAND OF VIETNAM STUDIES –  Internet of Things for Vietnam Studies – holylandvietnamstudies.com;

◊  Trang web VIỆT NAM HỌC – Thánh địa Số hoá Vạn vật – vietnamhoc.net;

◊  Trang Facebook Hung Nguyen Manh từ năm 2018;

◊  Trang web ĐẠI TỪ ĐIỂN VIỆT NAM – daitudienvietnam.com;

◊ Trang web ĐẠI TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA SỐ HOÁ VẠN VẬT VIỆT NAM – daitudienbachkhoatulieusohoavietnamhoc.com;

◊ Trang web KỸ THUẬT NGƯỜI AN NAM – kythuatnguoiannam.com, techniquedupeupleannamite.com, techniqueofannamitepeople.com;

◊  Trang web TƯ LIỆU BÁCH KHOA VẠN VẬT SỐ HOÁ VIỆT NAM HỌC – annamiticapedia.com, internetofvietnamthings.com;

◊ Trang web TƯ LIỆU BÁCH KHOA BÁO CHÍ, TẠP CHÍ SỐ HOÁ VIỆT NAM HỌC – internetofvietnampapers.com;

◊ Trang web TƯ LIỆU BÁCH KHOA THÔNG LINH HỌC SỐ HOÁ VIỆT NAM HỌC – internetofvietnamsouls.com, …

Và một số trang web khác sẽ sớm ra mắt trong năm 2019-2020.

Mong Quý độc giả đón xem.
BAN TU THƯ
09 /2019