Xây dựng cơ sở dữ liệu, phát huy giá trị ẩm thực xứ Nghệ góp phần phát triển kinh tế, du lịch

Tác giả bài viết: Tiến sĩ  VÕ THỊ HOÀI THƯƠNG(1)
Thạc sĩ  NGUYỄN VĂN PHƯỢNG(2)

1. Tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa ẩm thực xứ Nghệ

     Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và công nghệ đã làm thay đổi diện mạo về cơ sở dữ liệu thông tin khoa học xã hội và nhân văn nói chung và dữ liệu nghiên cứu ẩm thực nói riêng. Trước các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo xu hướng toàn cầu hóa, việc chia sẻ thông tin một cách rộng rãi vừa tạo nên tính tương tác cao trong không gian rộng lớn hơn, vừa là công cụ hữu hiệu để thúc đẩy những nghiên cứu chuyên sâu, đề xuất giải pháp cho việc hoạch định chính sách có hiệu quả, phát triển kinh tế – xã hội địa phương một cách bền vững.

     Bởi vậy, vấn đề xây dựng cơ sở dữ liệu lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn nói chung và văn hóa ẩm thực xứ Nghệ nói riêng cần sớm được thực hiện nhằm góp phần phục vụ cho công tác nghiên cứu, quản lý cũng như bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Nghệ An và Hà Tĩnh; quảng bá, phát huy và nâng cao chất lượng ẩm thực xứ Nghệ trong hoạt động du lịch cũng như trong phát triển kinh tế – xã hội của Nghệ An và Hà Tĩnh, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.

     Xứ Nghệ – xét về mặt hành chính gồm hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, song từ xa xưa đã chung một dòng lịch sử, một dòng văn hóa/văn hóa ẩm thực. Đặc điểm này cũng được tìm thấy trong tính cách người Nghệ, trong lối sống, ứng xử giữa con người với con người, và đặc biệt là trong sự sáng tạo các giá trị văn hóa ẩm thực. Xứ Nghệ cũng là vùng đất có sự đa dạng về văn hóa ẩm thực với các không gian: ẩm thực biển và hải đảo, ẩm thực miền núi, ẩm thực vùng đồng bằng trung du. Ngoài diện mạo ẩm thực của người Kinh (Việt), còn có ẩm thực của người Thái, Mông, Khơ Mú, Đan Lai – Ly Hà (nhóm địa phương của dân tộc Thổ)… Bên cạnh phong tục ăn uống hàng ngày, người dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh còn có thói quen chuẩn bị món ăn vào dịp Tết, lễ hội, các món ăn đặc sản…

     Từ sau năm 1986, khi đất nước chuyển sang giai đoạn Đổi mới, sự phát triển kinh tế – xã hội của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh càng dẫn đến thay đổi về nhu cầu và xu hướng ẩm thực truyền thống và bản sắc đặc sản vùng miền địa phương được coi trọng, quảng bá, giao lưu và tìm kiếm thương hiệu. Cũng từ đó, hoạt động sản xuất và kinh doanh các sản phẩm ẩm thực dần phổ biến và phát triển thành lĩnh vực kinh tế được quan tâm của Việt Nam nói chung, của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nói riêng. Trên các tuyến giao thông (đường bộ, đường sắt…) đều có các sản phẩm hàng hóa đặc sản ẩm thực của xứ Nghệ như kẹo Cu đơ, bưởi Phúc Trạch, cam Vinh, nước mắm Vạn Phần, bánh đa Đô Lương, nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn… Việc sản xuất, kinh doanh đặc sản ẩm thực đã có sự chuyển biến, tác động đến sự hình thành các đại lý, xây dựng thương hiệu, làng nghề… Những giá trị ẩm thực truyền thống được chắt lọc, khai thác và phát huy tạo nên thế mạnh mũi nhọn phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

     Cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế, quá trình giao lưu, hội nhập về văn hóa, ẩm thực xứ Nghệ cũng theo chân người Nghệ và khách du lịch lan tỏa thương hiệu khắp trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, đã có nhiều nhà khoa học công bố các nghiên cứu về văn hóa ẩm thực xứ Nghệ trong các sách chuyên khảo, bài báo và các trang blog, website… Ẩm thực xứ Nghệ được khu biệt rõ nét trong nền cảnh ẩm thực cả nước, một số món ăn có mặt trong Bản đồ Sản phẩm địa phương Việt Nam [1]. Bởi vậy, đời sống văn hóa ẩm thực phong phú của người Nghệ như tinh hoa của truyền thống, ngày càng được biết đến nhiều hơn ở trong nước và khu vực.

     Tuy nhiên, các nguồn cơ sở dữ liệu thành văn về văn hóa ẩm thực xứ Nghệ hiện nay chủ yếu được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, các thư viện Tỉnh và các trung tâm lưu trữ… Kể cả các bài viết trên các trang website tuy dễ tìm kiếm thông tin nhưng vẫn còn mang tính tản mát, chưa được tập hợp hay hệ thống hóa để lưu trữ, phục vụ cho các nghiên cứu chuyên sâu. Vì vậy, vấn đề xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa ẩm thực xứ Nghệ là một đòi hỏi cấp thiết.

     Trên thực tế, ẩm thực xứ Nghệ đã và đang từng bước trở thành một sản phẩm văn hóa – du lịch đặc sắc, được sự đón nhận của khách du lịch trong và ngoài nước và của chính người dân Nghệ An, Hà Tĩnh. Tại các địa điểm du lịch ở Nghệ An, Hà Tĩnh, các sản phẩm ẩm thực truyền thống và đặc sản ẩm thực vùng miền đã trở thành sản phẩm du lịch được du khách yêu thích, lựa chọn. Vì vậy, vấn đề xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu nghiên cứu văn hóa ẩm thực xứ Nghệ còn hướng đến việc tìm về những giá trị nguyên bản của văn hóa ẩm thực ở Nghệ An, Hà Tĩnh, đặc biệt chú trọng đến phương thức chọn lựa nguồn nguyên liệu, quy trình chế biến, cách thưởng thức và các mối quan hệ xã hội, phong tục kiêng kỵ của cộng đồng đối với các sản phẩm ẩm thực đặc sắc, mang tính biểu trưng. Từ đó, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực xứ Nghệ và khai thác thế mạnh của các đặc sản ẩm thực trong phát triển hoạt động du lịch nói riêng và kinh tế – xã hội địa phương nói chung.

2. Nguồn tài liệu trong nghiên cứu văn hóa ẩm thực xứ Nghệ

     Trong số tư liệu nghiên cứu ẩm thực chúng tôi tiếp cận nghiên cứu, có thể phân loại thành các nguồn tài liệu chủ yếu sau đây:

     – Châu bản triều Nguyễn (Tờ 236, tập 23, ngày 28 tháng 3 năm Tự Đức 4) và tư liệu tiếng Pháp của Phủ toàn quyền Đông Dương được lưu trữ ở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Hà Nội và Thư viện Quốc gia Việt Nam có liên quan đến sản vật ẩm thực ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong đó, một số tài liệu tiếng Pháp đáng chú ý như: L’Annam ses Province… ses Ressources (Những nguồn lực của các tỉnh Trung Kỳ) của J. L. Fontana (1925); Organisation D’une Foire Dans la Région du Nord-Annam à Vinh par la Province de Nghe An (Annam) 1907 (Sự tổ chức một hội chợ tại vùng Bắc Trung Kỳ ở Vinh của tỉnh Nghệ An năm 1907), Hồ sơ L36-N859-AFC; Catalogue Général des Produits et Divers Objects de Fabrication Locale en Exposition 1922 (Danh sách chung các sản phẩm và các vật phẩm địa phương tại triển lãm năm 1922)…

     – Các sách chính sử của các thời kỳ trước giới thiệu về sản vật của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có thể kể đến: Đại Nam nhất thống chí, tập 2 [10]; Vân Đài loại ngữ, tập 3, quyển 8 và 9 (trọn bộ) của Lê Quý Đôn (1995)… Đây là những tư liệu lịch sử quan trọng giúp xác định các sản vật ẩm thực của Nghệ An và Hà Tĩnh đã có trong giai đoạn lịch sử cận đại, được vua chúa ưa dùng và được chính quyền thực dân Pháp bảo hộ, khuyến khích phát triển, vinh danh. Qua đó, thấy được quá trình phát triển của đặc sản ẩm thực của Nghệ An và Hà Tĩnh, góp phần khẳng định giá trị lịch sử của các đặc sản ẩm thực ở hai địa phương này.

     – Sách, báo, tạp chí, những công trình biên soạn lịch sử địa phương, sách địa chí (xã, huyện, tỉnh), Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh đã được triển khai trong thực tiễn ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Nghiên cứu ẩm thực Việt Nam nói chung, trong đó có ẩm thực xứ Nghệ được công bố trong Hội nghị khoa học về Bản sắc Việt Nam trong ăn uống, các nghiên cứu của tác giả Mai Khôi (Văn hóa ẩm thực Việt Nam – Các món ăn miền Trung, 2002), Sông Lam Châu (Sản vật Việt Nam, 2008), Ngô Đức Thịnh (Khám phá ẩm thực truyền thống Việt Nam, 2010)… Những nghiên cứu kể trên đã cho thấy, đời sống ẩm thực đa dạng của người Việt Nam nói chung và của người dân Nghệ An và Hà Tĩnh nói riêng.

     Theo kết quả khảo cứu của chúng tôi về ẩm thực xứ Nghệ từ các nghiên cứu chuyên sâu của các nhà khoa học như: Nguyễn Đổng Chi, Ninh Viết Giao, Ngô Đức Thịnh, Bùi Thị Đào, Phan Lan Hoa, Trần Đình Hà… thì đã có hàng trăm món ăn dân dã của người Nghệ Tĩnh được kể tên [2], có đến 116 món ăn, thức uống phổ biến trong đời sống ẩm thực của người dân Nghệ An và Hà Tĩnh đã được nghiên cứu [5] và có 8 món ngon của Hà Tĩnh và 16 món ngon của Nghệ An [6]… Cũng đã có hàng trăm phóng sự truyền hình, video thực tế… của Đài Truyền hình Nghệ An, Đài Truyền hình Hà Tĩnh, các trang website của các cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp du lịch… giới thiệu, quảng bá các sản phẩm ẩm thực xứ Nghệ cho du khách trong và ngoài nước tìm hiểu.

     – Tài liệu internet, phim, ảnh: Trong xu thế phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ hội nhập quốc tế, nhu cầu của người Việt Nam nói chung và người Nghệ An, Hà Tĩnh nói riêng không chỉ dừng lại ở ước vọng ăn no mà đã có nhu cầu ăn ngon, ăn tinh. Và cao hơn, các đặc sản ẩm thực của Nghệ An và Hà Tĩnh được lựa chọn phải ngon và lành, đáp ứng nhu cầu tốt cho sức khỏe, có độ tin cậy về nguồn gốc xuất xứ. Bởi vậy, nhiều trang website của các cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp du lịch… được thiết kế và giới thiệu các món ăn, thức uống đặc trưng của Việt Nam nói chung và Nghệ An, Hà Tĩnh nói riêng để nhằm quảng bá, thu hút khách du lịch và kích thích thị trường du lịch phát triển.

     Trên các trang website chính thống đã có những giới thiệu về văn hóa ẩm thực xứ Nghệ bằng các công trình nghiên cứu, các bài báo, các phóng sự truyền hình, phim, ảnh… như: trang Nghệ An TV (https://www.youtube.com/user/truyenhinhnghean/videos); mục Cẩm nang du lịch – ẩm thực trên trang website của thành phố Vinh (http://vinhcity.gov.vn/?group=168/am-thuc); trang Ẩm thực Nghệ An (https://www.amthucnghean.com); trang website của các khách sạn ở Cửa Lò (https://cualohotel.com/amthuc-nghe-an/nhung-mon-noi-tieng-xu-nghe.html); trang web Ví dặm ân tình của bà Phan Lan Hoa (http://vidamdodua.com/)… Đây là kênh thông tin chứa đựng nguồn tư liệu ẩm thực phong phú, sinh động, có khả năng lan tỏa nhanh và rộng đến nhiều đối tượng khác nhau. Bởi vậy, việc xây dựng các trang website chính thống, chuyên biệt giới thiệu về ẩm thực xứ Nghệ có ý nghĩa rất lớn trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu cho việc nghiên cứu ẩm thực xứ Nghệ, thúc đẩy sự phát triển của hoạt động kinh doanh du lịch – ẩm thực, góp phần tăng trưởng kinh tế – xã hội và phát triển bền vững của cả hai địa phương Nghệ An và Hà Tĩnh.

     – Tài liệu điền dã: Đây là nguồn tài liệu mà các nhà nghiên cứu trực tiếp sưu tầm ở các làng, xã và huyện thuộc tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Nguồn tài liệu này bao gồm: các ghi chép và trao đổi với những người sản xuất, kinh doanh đặc sản ẩm thực ở địa phương; các cuộc tọa đàm, thảo luận với người dân tại các địa phương; tư liệu hình ảnh, quay phim… được thu thập trong quá trình điền dã, khảo sát thực địa.

     Qua tiếp cận cho thấy, nguồn tài liệu thành văn về văn hóa ẩm thực Nghệ An, Hà Tĩnh chưa thực sự phong phú và hạn chế về số lượng, nhiều tài liệu bị thất lạc trong quá trình lưu trữ tại địa phương các cấp tỉnh, huyện, xã. Nội dung tài liệu tiếng Pháp đáng tin cậy thì không liên tục về mặt thời gian. Từ năm 1945-1986, tài liệu về kinh tế tiểu thủ công nghiệp và sản xuất, kinh doanh ẩm thực, đặc sản ẩm thực ở Nghệ An và Hà Tĩnh hầu như không có. Bên cạnh đó, nguồn tài liệu nghiên cứu về văn hóa ẩm thực xứ Nghệ tương đối hạn chế về số lượng các công trình đã công bố. Vì vậy, việc khai thác và sử dụng nguồn tài liệu điền dã để nghiên cứu văn hóa ẩm thực xứ Nghệ rất cần thiết, góp phần bổ khuyết cho nguồn tài liệu thành văn thiếu tính cập nhật và chưa đầy đủ.

3. Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực xứ Nghệ

     Qua các khảo cứu về nguồn tài liệu nghiên cứu về văn hóa ẩm thực xứ Nghệ, chúng tôi nhận thấy đây là tiền đề để xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa ẩm thực xứ Nghệ, góp phần phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tuy nhiên, với những nguồn tài liệu mà chúng tôi tiếp cận được, ít thấy các công trình nghiên cứu gắn kết mối quan hệ giữa chế biến ẩm thực với định hướng phát triển kinh tế địa phương một cách cụ thể và toàn diện. Các nguồn tư liệu kể trên cũng chưa được tập hợp thành một hệ thống để thuận tiện cho những nhà khoa học muốn tìm hiểu, nghiên cứu chuyên sâu.

     Vì vậy, để phát huy vai trò, giá trị của văn hóa ẩm thực Nghệ An và Hà Tĩnh, góp phần vào việc nghiên cứu, phát triển kinh tế du lịch, vấn đề xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa ẩm thực xứ Nghệ càng trở nên cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở phân tích các nguồn tư liệu về văn hóa ẩm thực xứ Nghệ, chúng tôi mạnh dạn đề xuất mộtsố giải pháp cơ bản sau đây:

     Thứ nhất, xây dựng và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về văn hóa ẩm thực xứ Nghệ. Để xây dựng được cơ sở dữ liệu văn hóa ẩm thực xứ Nghệ một cách khoa học và áp dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo cập nhật đầy đủ, chính xác, tập trung, thống nhất về tiềm năng, thế mạnh của ẩm thực xứ Nghệ trong giai đoạn hiện nay, trong quá trình triển khai cần thực hiện các phương pháp: thu thập, xử lý thông tin; phân tích, tổng hợp thông tin; cập nhật thông tin.

     Với nguồn tài liệu của các tác giả nước ngoài, cần tập hợp thành từng mảng vấn đề về các thông tin, số liệu và ghi chép về lịch sử ẩm thực, nguồn nguyên liệu, hoạt động giao thương liên quan đến chế biến ẩm thực xứ Nghệ. Những tri thức này góp phần quan trọng cho cơ sở lý thuyết và nền tảng khoa học để thực hiện nghiên cứu vấn đề cụ thể liên quan đến tình hình sản xuất, kinh doanh ẩm thực NghệAn và Hà Tĩnh. Với các công trình nghiên cứu ẩm thực trong nước, cần thống kê và tập hợp có hệ thống kết quả nghiên cứu, các số liệu điều tra và các nghiên cứu chuyên biệt đã công bố để làm nguồn tư liệu có giá trị trong nghiên cứu liên ngành về văn hóa ẩm thực Việt Nam, ẩm thực địa phương Nghệ An và Hà Tĩnh.

     Như vậy, cần phải xây dựng dự án nghiên cứu, thu thập, đưa vào thư mục văn hóa ẩm thực các công trình, sản phẩm nghiên cứu khoa học chuyên sâu; đồng thời tiến hành số hóa các tài liệu văn bản, phim, ảnh tư liệu về ẩm thực Nghệ An và Hà Tĩnh, cùng hệ thống phần mềm tích hợp dữ liệu phục vụ tra cứu cơ sở dữ liệu ẩm thực xứ Nghệ.

     Thứ hai, thực hiện phân quyền, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu văn hóa ẩm thực xứ Nghệ. Sở Văn hóa – Thể thao NghệAn và Hà Tĩnh cần thực hiện dự án tập trung khảo sát, xác lập và xây dựng danh mục các lớp dữ liệu chuyên ngành văn hóa – du lịch nói chung và tài liệu ẩm thực nói riêng; xây dựng quy định về cập nhật, khai thác, quản lý và tích hợp dữ liệu trên nền GIS một cách hệ thống, đồng bộ, an toàn, bảo mật và hiệu quả.

     Khi xây dựng danh mục các lớp dữ liệu du lịch cần xây dựng thành 4 nhóm lớp: 1. Dịch vụ du lịch (ẩm thực – nhà hàng, giải trí, mua sắm hàng lưu niệm, lưu trú, lữ hành, dịch vụ vận chuyển, khu du lịch, trung tâm du lịch, tour tuyến du lịch); 2. Tài nguyên du lịch nhân văn (Khu di tích Kim Liên, dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, bảo tàng, đình, đền, chùa, làng nghề, lễ hội…); 3. Tài nguyên du lịch tự nhiên (Vườn Quốc gia Pù Mát, biển Cửa Lò, biển Thiên Cầm, sông, hồ, đồi, núi…); 4. Số liệu du lịch (dự án du lịch, số liệu thống kê du lịch). Trong đó, cơ sở dữ liệu văn hóa ẩm thực thuộc nhóm lớp dịch vụ du lịch.

     Việc xây dựng quy định quản lý cơ sở dữ liệu văn hóa ẩm thực xứ Nghệ sẽ phục vụ tốt hơn việc quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu nghiên cứu và khai thác giá trị ẩm thực phục vụ phát triển du lịch của địa phương Nghệ An và Hà Tĩnh. Đồng thời, phân công vai trò, trách nhiệm cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị quản lý cấp Trung ương, tỉnh, huyện, cập nhật từng nhóm, lớp dữ liệu cụ thể, tránh sự chồng chéo trong khâu quản lý, trao đổi, tích hợp dữ liệu liên quan đến văn hóa ẩm thực xứ Nghệ. Tiếp đó, cần tích hợp dữ liệu trên cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ cho việc tra cứu thông tin, tài liệu. Thông qua hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia, người dùng có thể cập nhật từ xa trực tuyến, khai thác thuận tiện thông qua mạng Internet với hệ thống chức năng đa dạng, dễ sử dụng. Từ đó, phục vụ tối ưu cho đội ngũ các nhà nghiên cứu trong việc tham khảo, kế thừa, ứng dụng kết quả nghiên cứu của các tác giả đi trước một cách dễ dàng. Mặt khác, hệ thống cơ sở dữ liệu ẩm thực xứ Nghệ được đồng bộ hóa trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, giúp các nhà quản lý có sự so sánh, đối chiếu và tạo mối liên hệ giữa các địa phương với nhau trong việc nắm bắt tình hình và khai thác những vấn đề liên quan đến khả năng ứng dụng vào phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

     Thứ ba, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ chế chính sách nhằm khai thác giá trị văn hóa ẩm thực xứ Nghệ góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Khi đã xây dựng được cơ sở dữ liệu ẩm thực xứ Nghệ một cách khoa học và hệ thống, các nhà khoa học và những người làm công tác hoạch định chính sách có thể tìm kiếm, tham khảo để nghiên cứu, phục vụ đắc lực cho quá trình xây dựng chiến lược bảo tồn phát triển văn hóa ẩm thực và hoạt động du lịch của địa phương.

     Cũng cần có những nghiên cứu tập trung vào việc phân tích những tác động của các yếu tố kinh tế – xã hội ở trong nước và ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đến quá trình phát triển của hoạt động sản xuất và kinh doanh sản phẩm ẩm thực; đồng thời, phân tích ảnh hưởng của việc sản xuất kinh doanh sản phẩm ẩm thực với phát triển kinh tế – xã hội ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Từ đó, xây dựng cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp nhằm giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa ẩm thực của người Kinh và các dân tộc thiểu số ở NghệAn và Hà Tĩnh, trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập hiện nay.

     Thứ tư, khuyến khích đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm ẩm thực xứ Nghệ. Để phát huy giá trị ẩm thực xứ Nghệ, địa phương Nghệ An và Hà Tĩnh đã xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm ẩm thực tiêu biểu đặc trưng, xây dựng nhãn hiệu tập thể và đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc sản ẩm thực do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam công nhận. Theo thống kê đến năm 2017, tỉnh NghệAn có 13 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể do Cục Sở hữu trí tuệ cấp, trong đó có 10 nhãn hiệu liên quan đến sản xuất, kinh doanh các sản phẩm ẩm thực như: Nước mắm Phú Lợi, Quỳnh Lưu; Chế biến và bảo quản hảisản Nghi Tân, Cửa Lò; Chè; Rượu trắng Hưng Châu, Hưng Nguyên; Gà Thanh Chương; Nước mắm Hải Giang I – Cửa Lò; Dứa Quỳnh Lưu; Mực khô Quỳnh Lưu; Tôm nõn Diễn Châu; Bánh đa, kẹo lạc Vĩnh Đức, Đô Lương [9, tr.22-23]. Đến năm 2019, tỉnh Hà Tĩnh có 10/11 sản phẩm ẩm thực đã được đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu gồm: Bưởi Phúc Trạch, Cam bù Hương Sơn, Nhung Hươu Hương Sơn, Cam Vũ Quang, Mật ong Vũ Quang, Cam Khe Mây, Cam Thượng Lộc, Cam Sơn Mai, Cu đơ Hà Tĩnh, Bánh gai Đức Yên [3].

     Bên cạnh đó, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng cần hỗ trợ đăng ký bảo hộ ra nước ngoài các sản phẩm đặc sản ẩm thực, nhằm hình thành và phát triển các thương hiệu đặc sản của địa phương có khả năng tạo ra sản phẩm hàng hóa đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

     Việc tìm đầu ra cho sản phẩm vẫn là vấn đề khó khăn, khi nhiều đặc sản ẩm thực NghệAn, Hà Tĩnh chưa được đăng ký bảo hộ. Hiện nay, phần lớn đầu mối tiêu thụ đặc sản ẩm thực chủ yếu thông qua thương lái nên mặc dù chất lượng của đặc sản rất cao nhưng lợi nhuận thu lại thì không đúng với giá trị thực, dẫn đến thiệt thòi cho người sản xuất đặc sản. Để bảo quản, duy trì, phát triển và quản lý nhãn hiệu chứng nhận cho đặc sản ẩm thực Nghệ An, Hà Tĩnh, ngoài sự quan tâm tạo điều kiện của các ngành, các cấp, việc người dân tham gia vào các hoạt động bảo vệ và phát triển đặc sản của địa phương là hết sức cần thiết và cũng là nhu cầu chính đáng trong quá trình phát triển tài sản tri thức truyền thống của địa phương. Bên cạnh đó, các hộ sản xuất cần thống nhất tự quản lý sản phẩm của mình, bảo vệ lợi ích, uy tín đặc sản địa phương thông qua việc thành lập các tổ chức như Hội, Hiệp hội sản xuất, Hợp tác xã, đầu tư tem, nhãn, bao bì đóng gói sản phẩm… nhằm thống nhất việc quản lý và phát triển sản phẩm đặc sản của quê hương.

     Thứ năm, gắn sản xuất, kinh doanh đặc sản ẩm thực với hoạt động du lịch. Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh là vùng đất giàu tiềm năng và có thế mạnh về du lịch như du lịch ven sông Lam, du lịch Núi Quyết, Nam Đàn quê hương Bác Hồ, Khu di tích Nguyễn Du, Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, biển Cửa Lò, biển Thiên Cầm… Cùng với đó là sự phát triển các làng nghề chế biến đặc sản ẩm thực truyền thống, xây dựng thương hiệu đặc sản ẩm thực thu hút khách du lịch, đảm bảo phân phối đặc sản ẩm thực đúng nguyên gốc xuất xứ, góp phần giữ gìn thương hiệu đặc sản địa phương. Phát triển du lịch ẩm thực tại chỗ góp phần phát huy giá trị các đặc sản ẩm thực mang đậm hương vị Nghệ, được du khách ưa thích như cam Vinh, kẹo Cu đơ, cháo lươn Vinh, nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn, nước mắm, chè Gay… Đồng thời giới thiệu các đặc sản ẩm thực tại các nhà hàng, khách sạn và các khu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng… Từ đó, góp phần thu hút khách du lịch, nâng tầm ảnh hưởng của sản phẩm ẩm thực trong hoạt động kinh doanh du lịch, kích thích tăng trưởng kinh tế địa phương.

     Bên cạnh đó, trong quá trình sản xuất, kinh doanh các sản phẩm ẩm thực có sự tăng cường hợp tác lao động sản xuất, tạo nên các vùng nguyên liệu, vùng đặc sản ẩm thực và làm thay đổi cơ cấu kinh tế – xã hội của địa phương. Từ đó, thúc đẩy sự phát triển việc làm, hình thành mối quan hệ, sự kết nối giữa chủ cơ sở sản xuất sản phẩm ẩm thực với một lực lượng lao động theo mùa vụ và các đại lý kinh doanh khác. Vì vậy, quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm ẩm thực ở NghệAn và Hà Tĩnh cũng tác động đến cơ cấu xã hội – nghề nghiệp nơi đây.

     Như vậy, cùng với cácmón ăn dân dã còn có nhiều món ăn, thức uống trở thành đặc sản ẩm thực mang tầm quốc gia, thể hiện giá trị lịch sử – văn hóa, sự kế thừa và tiếp nối các giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống của địa phương, đất nước. Nếu xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ, áp dụng khoa học – công nghệ hiện đại,sẽ có tác dụng tích cực đối với hoạt động nghiên cứu, ứng dụng sản phẩmẩmthực vào việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa ẩm thực và du lịch, phát triển kinh tế – xã hội Nghệ An và Hà Tĩnh một cách bền vững./.

__________
(1)Viện KHXH&NV, Trường Đại học Vinh.

(2) Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

     1. Bản đồ sản phẩm địa phương Việt Nam, NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 11-2010. (Nguồn: Thư viện Quốc gia Việt Nam, mã số: BD10.00154).

     2. Nguyễn Đổng Chi (chủ biên), Địa chí văn hóa dân gian Nghệ Tĩnh, NXB Nghệ An, Vinh, 1995.

     3. Dương Chiến, Hà Tĩnh đứng đầu Bắc Trung Bộ về đăng ký khai thác tài sản trí tuệ, bài đăng trên trang Web của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, ngày 17/5/2019, nguồn dẫn: http://skhcn.hatinh.gov.vn/read/so-huu-tri-tue-cuoc-song/news/ha-tinhdung-dau-bac-trung-bo-ve-dang-ky-khai-thac-tai-san-tri-tue.html.

    4. Bùi Thị Đào, Món ăn dân dã Thanh Chương, NXB Thời đại, Hà Nội, 2013.

     5. Ninh Viết Giao (chủ biên), Văn hóa ẩm thực dân gian xứ Nghệ, Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An xuất bản, Vinh, 2001.

     6. Mai Khôi (biên khảo và sáng tác), Văn hóa ẩm thực Việt Nam: Các món ăn miền Trung, in lần thứ ba, NXB Thanh niên, Hà Nội, 2006.

     7. Võ Thị Hoài Thương, Quà đặc sản trong văn hóa ẩm thực xứ Nghệ, Luận văn Thạc sỹ Văn hóa học, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Hà Nội, 2010.

     8. Võ Thị Hoài Thương, Quá trình sản xuất, kinh doanh đặc sản ẩm thực ở Nghệ An và Hà Tĩnh thời kỳ đổi mới (1986-2010), Luận án Tiến sĩ Lịch sử, Trường Đại học Vinh, Nghệ An, 2018.

     9. Hồ Thị Hương Trà, Quản lý nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm nông nghiệp tỉnh Nghệ An, Tạp chí Khoa học – Công nghệ Nghệ An, số 4/2018, tr.20-25.

     10. Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Sử học (2006), Đại Nam nhất thống chí, tập 2 của Quốc sử quán triều Nguyễn, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.

Nguồn: Tạp chí KH-CN Nghệ An, số 09/ 2019

Thánh Địa Việt Nam Học
(https://thanhdiavietnamhoc.com)

Download file (PDF): Xây dựng cơ sở dữ liệu, phát huy giá trị ẩm thực xứ Nghệ góp phần phát triển kinh tế, du lịch (Tác giả: Võ Thị Hoài Thương; Nguyễn Văn Phượng)