Nữ trạng nguyên duy nhất trong sử Việt

Thời xưa “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” được xem là việc của đàn ông, vì thế mà cảnh đèn sách đi thi của các sĩ tử thì tuyệt chỉ có nam giới, không hề có bóng nữ nhi nào. Chính vì thế nếu có bậc nữ nhi nào thông tỏ Tứ thư Ngũ kinh, có chí dùi mài kinh sử thì chỉ có nước đóng giả nam mới có cơ hội lọt vào trường thi. Lịch sử Việt Nam cũng đã từng có một bậc nhi nữ phải cải trang thành nam để thi tài, kết quả đã vượt qua tất cả các sĩ tử khác, trở thành trạng nguyên đứng đầu khoa thi.

Xem chi tiết

Nghiên cứu VIỆT NAM HỌC “chiêng càng to, tiếng càng lớn”

Nhân dịp Hội nghị Quốc tế Việt
Nam học lần thứ ba diễn ra ở
Hà Nội, chúng tôi đã có cuộc
phỏng vấn với GS.TS Đinh
Văn Đức, chuyên gia về Ngôn
ngữ và Văn hoá ngôn ngữ của
ĐHQGHN xung quanh một số
vấn đề đang đặt ra cho việc
nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học.

Xem chi tiết