Trang web The HOLY LAND of Vietnam Studies – holylandvietnamstudies.com

    Ngày 3/12/2019 vừa qua, trang web THE HOLY LAND OF VIETNAM STUDIES  – holylandvietnamstudies.com đã được chính thức vận hành theo sáng kiến của Phó giáo sư Tiến sĩ sử học NGUYỄN MẠNH HÙNG để có thể chuyển tải nội dung của trang web Thánh địa Việt Nam học – thanhdiavietnamhoc.com của thầy Hùng qua 104/114 phiên bản ngôn ngữ thế giới – trong đó phiên bản tiếng Anh – holylandvietnamstudies.com và phiên bản tiếng Pháp – LE SANCTUAIRE DU VIETNAM ÉTUDES – sanctuairevietnametude.com là hai phiên bản gốc ngôn ngữ nước ngoài – để từ đó biên dịch ra 104/114 ngôn ngữ khác.

    Các đề mục và chuyên mục chủ yếu của trang web The Holyland of Vietnam Studies bao gồm:

◊  INTRODUCTION, HOLYLAND, VERSIGOO  bao gồm những bài viết giới thiệu tác giả, hệ thống và đặc điểm các trang web, cách biên dịch trang web ra 104/114 ngôn ngữ quốc tế, các bài viết trình bày các khái niệm cơ bản về Thánh địa, Holyland, Internet ò Things, v.v…;

◊  HISTORY, CULTURE, SPIRITS, ART, MARTIAL ARTS  bao gồm những bài viết về văn học, ngôn ngữ, tác phẩm, lịch sử, địa lý vùng miền, du lịch, nghệ thuật, võ thuật, vv…;

◊  NOTES, EVENTS  bao gồm những bài viết ngắn, bút ký, các tin tức về những sự kiện đáng lưu ý, những thông tin cần thiết về các lĩnh vực Việt Nam học và các vấn đề liên quan, vv…;

◊  ALBUM  bao gồm các bộ sưu tập hình ảnh, bưu thiếp về Việt Nam xưa, Sài Gòn xưa, Hà Nội xưa, tiền Đông dương, các báo An Nam xưa, v.v…

Xin Quý độc giả đón xem.
BAN TU THƯ
09 /2019