Một số đặc điểm của địa chủ Nam Bộ thế kỷ XVII – XVIII

Tầng lớp địa chủ ở Nam Bộ hình thành trong tiến trình khai hoang lập ấp của người Việt trong các thế kỷ XVII–XVIII. Địa chủ ở Nam Bộ chiếm hữu ruộng đất với số lượng lớn, có đóng góp với xã hội và giữ vị trí xã hội ngày càng quan trọng, quản lý tư liệu sản xuất và tổ chức sản xuất hàng hóa mang yếu tố tiền tư bản và có những đặc điểm khác biệt giữa địa chủ vùng Đông và Tây Nam Bộ. Tầng lớp địa chủ Nam Bộ có vai trò rõ nét trong quá trình khẩn hoang, mở mang bờ cõi, phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ở vùng đất Nam Bộ.

Xem chi tiết

Bàn thêm về “TÍNH SÔNG NƯỚC” trong tính cách văn hoá người Việt vùng TÂY NAM BỘ

Tính sông nước là một đặc trưng trong tính cách văn hoá của người Việt vùng Tây Nam Bộ. Quá trình đối phó với tự nhiên của người dân vùng Tây Nam Bộ là một quá trình chung sống hài hoà với thiên nhiên. Trong cái sự hoà hợp với tự nhiên thì sự hoà hợp với thiên nhiên sông nước là ở mức độ cao nhất và điển hình nhất. Từ khi “chấp nhận đến xứ này khai hoang, lập làng, người dân ở đây đã chấp nhận sống chung với sông nước” [1, tr. 93]. Chẳng những sống chung mà còn khai thác từ sông nước những loài thuỷ sản, tạo nên những dụng cụ làng nghề để có cái ăn, có cái để tạo thêm thu nhập.

Xem chi tiết

ẨM THỰC người Việt TÂY NAM BỘ từ góc nhìn địa văn hoá

Nhà văn Nguyễn Tuân đã nhận xét “Món ăn là một nội dung quan trọng góp phần tạo nên phong vị dân tộc, phong vị quê hương và có tác động không nhỏ vào tâm tư tình cảm vào cách ứng xử của mỗi tập đoàn người…”. Ẩm thực của người Việt Tây Nam Bộ mang những đặc trưng riêng, độc đáo của những người một thời đi mở cõi – đó là bản sắc của khẩn hoang, phóng khoáng, không cầu kì, câu nệ. Ẩm thực của người Việt miền Tây Nam Bộ đã trở thành nét văn hoá, lối sống của cư dân vùng đất này, góp phần làm nên bản sắc văn hoá ẩm thực Việt Nam.

Xem chi tiết

BẢO TỒN và PHÁT HUY giá trị loại hình DIỄN XƯỚNG HÁT SẮC BÙA ở Bến Tre

Hát sắc bùa là loại hình sinh hoạt văn hoá, văn nghệ dân gian truyền thống đã hiện diện lâu đời trong những ngày tết cổ truyền của người Việt ở Bến Tre nói riêng và người dân tại nhiều địa phương khác trên cả nước nói chung. Đây là hình thức diễn xướng tổng hợp với mục đích chúc tụng người yên vật thịnh, gia chủ có nhiều tài, nhiều lộc, gặp nhiều may mắn trong công việc làm ăn, con cháu hoà thuận và thành đạt.

Xem chi tiết