Hội thảo Quốc tế VIỆT NAM HỌC lần 4 /2019 – 4 lĩnh vực nghiên cứu đặc sắc

Việt Nam học đã và đang trở thành mối quan tâm sâu sắc của nhiều nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước. Điều đó đã được thể hiện qua các nghiên cứu mới nhất về Việt Nam học mà các nhà khoa học nước ngoài và Việt Nam tham dự Hội thảo đã nêu ra.

Xem chi tiết

Hội thảo Khoa học VIỆT NAM HỌC lần 5, Hà Nội 12/2016

Hội thảo Khoa học Việt Nam học lần 5 /2012 với chủ đề “Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu”, có 6 tiểu ban chuyên môn, có hơn 700 bài báo của các nhà khoa học khắp năm châu. Đại học Quốc gia Hà Nội được giao làm đơn vị chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành, trung tâm nghiên cứu lớn ở Việt Nam phối hợp tổ chức.

Xem chi tiết