Xin tri ân Quý Ân nhân ẩn danh đã tài trợ cho tôi được ấn hành Bộ sách Tết nhũ vàng này

     Xin cảm ân

     Quý Ân nhân, Quý Cô Chú, Quý Bạn Bè Anh Em trong nước, ngoài nước – đã giúp đỡ tôi trong suốt quá trình từ sau ngày Ba mươi Tháng tư Năm bảy mươi lăm. Từ đó, tôi được học tập, nâng cao nhận thức theo tư duy duy vật biện chứng pháp để có được chỗ đứng trong xã hội. Ngày ấy, từ vai trò một “giáo viên cơ nhỡ”, tôi đã thành một thầy giáo chính thức của Đại học – được phép góp phần kiến tạo nên Hệ Đại học không chính quy – tiền thân của Hệ Đại học Dân lập, Tư thục, Quốc tế ngày nay (từ những năm 1984–1985). Sau này, tôi được làm Hiệu trưởng một trường Đại học kể từ ngày xin sáng lập vào năm 1992 đến ngày được phép hoạt động chính thức – năm 1997 – Và được làm Hiệu trưởng suốt 18 năm (từ 1997 – 2015).

    Quý Ân nhân đã giúp tôi trở lại với vai trò hoạt động văn hóa giáo dục – mà cho tôi được làm Viện trưởng Viện nghiên cứu Việt Nam học.

     Quý Bạn bè Anh em đã giúp đỡ tư liệu và chỉnh sửa văn pháp, ngữ pháp của tôi cho phù hợp với văn phong, phong cách Việt Nam học truyền thống và hiện đại. Xin góp ý sửa chữa để Bộ Sách ngày càng hoàn thiện hơn. Xin tri ân!

     Xin đội ân Quý Lãnh đạo, Quý Phụ huynh, Quý Thầy Cô, Quý Anh Chị Em làm việc, phục vụ, cùng nhiều thế hệ sinh viên tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trong suốt thời gian tôi chịu trách nhiệm.

     Cuối cùng, xin khoanh tay cúi đầu chào nhiều thế hệ sinh viên Đại học Quốc tế Hồng Bàng – để xin tha lỗi cho tôi chưa làm tròn trách nhiệm một Hiệu trưởng trên con đường dẫn dắt các em, các cháu đến một nước Việt Nam tương lai đầy triển vọng trên bước đường vào thời kỳ Duy vật để chào đón thời kỳ Hậu Duy vật.

     Xin tha lỗi cho tôi vì tôi không đủ sức đi hết đi hết con đường giáo dục cho đến cuối đời. Tôi may mắn được đi tiếp trên con đường Việt Nam học với ơn trợ giúp của Thánh thầnQuý Ân nhân.

Kính
Viện trưởng

Nguyễn Mạnh Hùng
(Phó Giáo sư Tiến sĩ Sử học)

Thánh Địa Việt Nam Học
(https://thanhdiavietnamhoc.com)