THÁNH ĐỊA – Ý nghĩa

1. Thánh địa – Vùng đất thiêng

       THÁNH ĐỊA là vùng đất thiêng, có nguồn nước thiêng và những ngọn núi thiêng, là nơi trú ngụ của các vị thần linh, là “Đệ nhất địa linh” của một vùng địa phương, là trung tâm tôn giáo của một thời đại, là vùng đất có mật độ di tích đền đài cao nhất, là nơi hành hương của các tín đồ tôn giáo; ví dụ như Thánh địa Mỹ Sơn (Mỹ Sơn – các yếu tố trở thành Thánh địa, Thánh địa Mỹ Sơn bí ẩn, …) Thánh địa La Vang, Thánh địa Châu Thành – Tây Ninh, Thánh địa Cát Tiên, Thánh địa Jerusalem, Thánh địa Kulen – Siem Reap, Thánh địa Mecca, Thánh địa Varanasi, Thánh địa Bethlehem, Thánh địa Myanmar, Thánh địa Machu Picchu, Thánh địa Tây Tạng, v.v…

2. Thánh địa – Đất thánh

      THÁNH ĐỊA là Đất thánh (theo wikitionary.org), là một nghĩa địa thiêng liêng của một vùng, một quốc gia – Ví dụ: Thánh địa Okuno-in, Thánh địa Kaio, Nhật Bản, …

3. Thánh địa – Khu vực hoạt động ngành nghề

      THÁNH ĐỊA là một khu vực hoạt động ngành nghề, một lĩnh vực sinh hoạt văn hoá – xã hội – Ví dụ: Thánh địa Công nghệ, Thánh địa Silicon, Thánh địa Bitcoin, Thánh địa Mac Donalds, Thánh địa mai mối Nam Hồ – Thẩm Dương – Trung Quốc, Thánh địa Thiếu Lâm tự, …

4. Thánh địa – Không gian nghiên cứu học thuật

       THÁNH ĐỊA là một không gian nghiên cứu học thuật, nghiên cứu những giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể của một ngành học thuật, của một vùng đất, môt sắc tộc, một quốc gia, … – ví dụ: Thánh địa luận kiếm Hoa Sơn, Thánh địa Việt Nam học, …

5. Thánh địa Việt Nam học

      Riêng THÁNH ĐỊA VIỆT NAM HỌC – một mục tiêu, một khái niệm mới mà PGS TS sử học Nguyễn Mạnh Hùng vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, tập hợp tư liệu và luôn mong đợi những ý kiến đóng góp của Quý đọc giả gần xa để ngày một hoàn thiện một THÁNH ĐỊA VIỆT NAM HỌC – Trung tâm nghiên cứu Việt Nam của Việt Nam và thế giới.

Trân trọng.

BAN TU THƯ
07/2019

Tham khảo:
1) vi.wikipedia.org; 2) vnexpress.net; 3) thanhnien.vn; 4) tienphong.vn; 5)  khamphaviet.vn; 6) tsttourist.com; 7) soha.vn; 8) huesmiletravel.com.vn; 9) cham.vn; 10) melavang.info; 11) travel.com.vn; 12) migolatravel.com; 13) dulichvietnam.com.vn; 14) thuvienhoasen.org; 15) tourdulichnhatban.info; 16) thanhdiacongnghe.com; 17) mcdonalds.vn; 18) thanhdiabitcoin.com; 19) vietnamnet.vn; 20) vothuat.vn