VIỆT NAM HỌC – Những phương diện Văn hoá truyền thống – BAN TỔ CHỨC, BAN BIÊN TẬP

BAN TỔ CHỨC – HỘI THẢO KHOA HỌC 2015

TRƯỞNG BAN

* PGS TS NGUYỄN MẠNH HÙNG
Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – TP Hồ Chí Minh.
* PGS TS LẠI VĂN HÙNG
Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

PGS TS sử học Nguyễn Mạnh Hùng
Hình 1: PGS TS sử học Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ trì hội thảo

PHÓ TRƯỞNG BAN

  • GS TS ĐINH VĂN ĐỨC, Đại diện Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tại phía Bắc.
  • PGS TS PHẠM VĂN TÌNH, Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư.
Hội thảo khoa học Việt nam học 2015
Hình 2: Ban chủ toạ Hội thảo khoa học Việt nam học 2015
THƯ KÍ
  • PGS TS PHẠM VĂN TÌNH, Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư, Thư kí, Uỷ viên thường trực.
CÁC UỶ VIÊN

♦  Nhà báo TRỊNH VĂN ÁNH, Tổng biên tập báo Bắc Giang.

♦  GS TS NGUYỄN CHÍ BỀN, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

♦  Nhà báo HỒ MINH CHIẾN, Tổng biên tập báo Gia Đình Việt Nam.

♦  GS TS NGUYỄN VĂN HIỆP, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học.

♦  PGS TS NGUYỄN XUÂN HOÀ, Nguyên Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Hà Nội.

♦  ThS VŨ CÔNG HỘI, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Văn hoá Văn nghệ – Ban Tuyên giáo

Trung ương.

♦  TS LÊ DOÃN HỢP, Chủ tịch Hội Truyền thông Số Việt Nam.

♦  PGS TS NGUYỄN VĂN HUY, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị Di sản

Văn hoá Việt Nam.

♦  GS TS ĐỖ QUANG HƯNG, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội.

♦  PGS TS LÊ QUANG HƯNG, Chủ nhiệm Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

♦  GS TS LÊ HỒNG LÝ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hoá – Tổng biên tập tạp chí Văn hoá Dân gian.

♦  PGS TS NGUYỄN THIỆN NAM, Chủ nhiệm Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội.

♦  Nhà báo TRẦN DUY PHƯƠNG, Tổng biên tập báo Lao Động.

♦  ThS ĐẶNG THỊ PHƯỢNG, Trưởng phòng Quản lí Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

♦  Nhà báo NGUYỄN TIẾN QUANG, Tổng biên tập tạp chí Văn hoá Thể thao & Du lịch Hải Dương.

♦  TS LÊ VĂN THANH, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội.

♦  GS TSKH TRẦN NGỌC THÊM, Giám đốc Trung tâm Văn hoá học Lí luận và  Ứng dụng – ĐHQG TP Hồ Chí Minh.

♦  GS TS LÊ QUANG THIÊM, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.

♦  Nhà báo PHẠM ANH TUẤN, Tổng biên tập báo VietnamNet.

♦  Nhà báo TRẦN ĐÌNH VIỆT, Nguyên Tổng biên tập báo Người Đô thị, TP Hồ Chí Minh

BAN BIÊN TẬP

GS TS ĐINH VĂN ĐỨC (Trưởng ban)
GS TS PHẠM VĂN TÌNH (Phó Trưởng ban)
TS TRƯƠNG THỊ THU HÀ (Thư kí)

TS BÙI THỊ NGỌC ANH – ThS TRỊNH THỊ HÀ – PGS TS PHẠM VĂN HẢO
TS PHẠM HIẾN – PGS TS NGÔ HỮU HOÀNG – ThS TRẦN KIM HUỆ
NGUYỄN THỊ HUYỀN – PGS TS NGUYỄN KHẮC HÙNG – QUẾ THỊ MAI HƯƠNG
HÀ THỊ QUẾ HƯƠNG – NGUYỄN THỊ HƯƠNG – ĐINH THỊ THU HƯƠNG
BÙI PHƯƠNG LINH – ThS ĐOÀN ĐỨC LƯU – ThS HOÀNG THỊ NHUNG
PHẠM THỊ PHƯỢNG – PGS TS TẠ VĂN THÔNG – DƯƠNG THỊ THU TRÀ
PHẠM ANH TÚ – ThS NGUYỀN QUANG TÙNG.

BAN TU THƯ 2019